Er du interessert i hundens mentalitet og vil delta på figurantkurs for mentaltester på hund?

Dette kurset vil bli prøvd gjennomført våren 2020. 


Alta Hundeklubb og Tana Hundeklubb har tatt initiativ til å arrangere figurantkurs for MH-test, Funksjonsanalyse og K-test. For å arrangere mentaltester er det behov for autoriserte figuranter, testleder og beskrivere/dommere. Derfor vil vi starte med å utdanne figuranter, slik at klubbene kan arrangere mentaltester.


Det er begrenset med antall plasser pr instruktør, så vi er interessert i å vite hvor mange som er interessert i å delta på kurs helgen 13.-15. september. Det er ikke bestemt hvor i Finnmark kurset vil være, men aktuelle steder er enten Lakselv, Alta eller Tana.

Kursavgift er ikke bestemt ennå, men det må dekkes av den enkelte deltaker. Evt. om man søker sin hundeklubb om økonomisk støtte for å delta på kurset.

PS: Det forventes at de som deltar på kurset også er interessert i å stille opp som figuranter på mentaltester for klubbene i Finnmark.

Ta kontakt om du er intressert eller har spørsmål