Vi planlegger følgende: 

Her kan du melde deg på kurs.   

Smellerkurs er under planlegging i 14. -15. februar 2020. 

 _______________________________________________________

 

 

 Kurs vi har gjennomført:

Valpe-/unghundkurs

 våren 2019

Passer til alle raser, mellom 4 mnd og 1,5 års alder.

 

Vi trener på situasjoner som oppstår i hverdagen,

og kan gi en innføring i andre aktiviteter med hund,

som f.eks spor, agility, og andre ønsker! 

 

De 6 kurskveldene vil gå mandager fra kl. 19.00 på Masjok Bygdehus

29.april, 6.mai, 13.mai, 20.mai, 27.mai + temakveld med veterinær, dato kommer.

Instruktører vil være Vigdis Johnsen og Camilla Jakola.

 

Det forutsettes at deltakerne benytter tiden mellom kveldene til aktiv oppfølging og trening

med egen hund, og vi anbefaler f.eks klubbens miljøtreninger på tirsdager.

 

Pris: 1 000 for medlemmer, 1 200 for ikke medlemmer 

(inkludert temakveld med veterinær, som er åpen for alle medlemmer)

Påmelding til http://www.tanahundeklubb.no/pamelding innen mandag 16.april.

Betaling gjøres til konto nr. 4930 13 75726, når du har fått bekreftet plass. 

Spørsmål kan rettes til Camilla på tlf 95755738 eller tanahundeklubb@gmail.com 

Kurs og foredrag i mentalkunnskap med Barbro Börjesson   15. og 16. september 2018 i Tana

bb'

Vi har vært så heldige å få Barbro Börjesson til å komme å holde kurs og foredrag for oss i mentalkunnskap.

 

Det blir sagt at kunnskap og den brede erfaringen Barbro har, ikke minst når det gjelder bedømming av hunders mentale egenskaper, er det få i norden som kan matche.

Barbro Börjesson har i løpet av sine “hundeår” rukket å være aktiv utøver (SM bronse og sølv), instruktør for alle nivåer, lærer, oppdretter, mentalbeskriver mm. For å nevne noe har hun vært lærer ved Statens Hundskola med ansvar for lærerkurs og utdanning av instruktører, hun har trent og levert spesialutdannede hunder til militærpolitiet samt at hun har vært ansvarlig for avlsplanlegging og utvelgelse av avlsdyr med Hundskolans kennel.

Vi satser på foredrag en av dagene, og ut i "felten" den andre. Det vil være et begrenset antall plasser med hund, hundene som skal være med vil bli valgt ut etter eiers beskrivelse av hunden. Hundene som deltar i mentalbeskrivelsen skal være åpen for alle som deltar på kurset og på denne måten gi læring til alle. Har du en hund som du tenker kunne vært aktuell og interessant for flere å se så meld den på.  Beskriv hunden i påmeldingsskjema. Gjør oppmerksom på at det ikke er garantert å få delta med hund.

 

På søndagskvelden vil det være foredrag «Fyra letta steg til god relation med sin hund», som også er åpent for alle, også de som ikke har deltatt på kurset.Hele kurset koster kr 1500,- (medlemmer)/ kr 1800,- (ikke medlemmer) Begrenset antall plasser.


Det vil være mulig å delta kun på foredraget søndag. Pris er kr 300,- for medlemmer og kr 500,- for ikke medlemmer.

Bindende påmelding. Påmelding gjøres her: http://www.tanahundeklubb.no/Pamelding


OBS! merk om påmeldingen gjelder begge dager, eller kun foredrag søndag.

Påmeldingsfrist innen mandag 3. september 2018.
Innbetaling til kontonummer 4930 13 75726 når plassen er bekreftet og innen 6.9.18

 

 

Program för kurs i mentalkunskap och testvid Tana Hundklubb

LÖRDAG

10.00           Start med presentation. Grundläggande mentalkunskap: Anlag Egenskaper, Beteenden, Testbanans uppbyggnad

12.00           Lunch

13.00           På testbanan. 3 - 4 hundar testas och vi diskuterar beteenden och träning/hantering av hundarna

17.00           Dagen avslutas

 

SÖNDAG

09.00           Återblick på gårdagen. Diskussion/frågor

                    Därefter fortsatt test av 2 - 3 hundar

12.00           Lunch

Därefter       Fortsatt test alternativ träning av testade hundar

16.00           Dagen avslutas på testbanan

 

KVÄLL

18.00           Föreläsning: Fyra lätta steg till en god relation med sin hund

21.00           Avslut

 

 

 

 

 

For alle kurs gjelder følgende:

Påmelding via hundeklubbens hjemmeside: http://www.tanahundeklubb.no/Pamelding

Har du spørsmål, send mail til: tanahundeklubb@gmail.com   

 

 

Bilder fra kurs med Line Sandstedt 2010