Miljøtreninger tirsdag kl. 19.00 - litt ulike steder. . Følg med på facebook for hvor miljøtreningene er. 

Treningene vil være ved på ulike steder, så følg med på hvor treningene skal være. 

 Vi som er ansvarlig for treningene er takknemlig for innspill og ønsker til innhold i treningene.  Enten til treningsansvarlig eller pr mail til tanahundeklubb@gmail.com

Quiara - storpuddel