MILJØTRENINGER 
Vi har tatt "julefri/ferie" fra miljøtreningene fram til mars!  
 
5.12 - Vi inviterer til en liten juleavslutning/julebord i Tana bru. Alle dekker maten sin selv. Sett av kvelden allerede nå. Hundene må være igjen hjemme. 

Trening hver tirsdag kl. 19 ved rådhuset.  Vi har bestemt å ha trening ut november. Så tar vi fri fra de organiserte treningene desember, januar og februar. 

 Vi som er ansvarlig for treningene er takknemlig for innspill og ønsker til innhold i treningene.  Enten til treningsansvarlig eller pr mail til tanahundeklubb@gmail.com

På dager det er satt opp aktivitet er det full anledning å trene andre ting på egen hånd/med andre men man kan ikke regne med ansvarlig for treningen kan delta i dette

Quiara - storpuddel