Om Tana hundeklubb

Om Tana Hundeklubb

Stiftet i 2008

Org. nr. 998 860 407  (grasrotandelen)

Kontonr. 4930 13 75726

Vipps 118965

 


 

Styret 2018
Leder Marianne Johannessen valgt 2018, 2 år 
Nestleder Britt-Mari Andersen valgt 2018, 2 år 
Kasserer Tonje K. Halvari valgt 2018, 2 år 
Sekretær Sisse Maria Saua valgt 2017, 2 år 
Styremedlem Carole Carlson valgt 2017, 2 år 
1.vara Linda Hampeløkken valgt 2016, 1 år 
2.vara Gunn-Tove Skartland valgt 2016, 1 år
3.vara Inger Wiik Pedersen valgt 2016, 1 år