Om Tana hundeklubb

Om Tana Hundeklubb

Stiftet i 2008

Org. nr. 998 860 407  (grasrotandelen)

Kontonr. 4930 13 75726

Vipps 118965

 


 

Styret 2019
Leder Marianne Johannessen valgt 2018, 2 år 
Nestleder Britt-Mari Andersen valgt 2018, 2 år 
Kasserer Tonje K. Halvari valgt 2018, 2 år 
Sekretær Sisse Maria Saua valgt 2019, 2 år 
Styremedlem Jan Leonardsen valgt 2019, 2 år 
1.vara Linda Hampeløkken valgt 2019, 1 år 
2.vara Gunn-Tove Skartland valgt 2019, 1 år
3.vara Tove K. Helander valgt 2019, 1 år
     

Valgkomite

Leder: Vigdis Johnsen valgt 2019, 1 år

Medlem: Susanne Krogh valgt 2018, 2 år

Medlem: Camilla Jakola valgt 2019, 1 år

Varamedlem: Carole Carlsson valgt 2019 1 år.