Treningstips klasse 2. Skrevet av Rita Rasmussen, Lakselv

Noen øvelser henviser til kl. 1

Øvelse 1: Fellesdekk 2 minutter med skjult fører

Kommando: Ord eller tegn for ”dekk”, ”bli liggende” og ”utgangsstilling”.

Utførelse: Med hundene i utgangsstilling stilles ekvipasjene opp på en linje med ca. 3 meter mellom hver ekvipasje. På ordre skal førerne gi kommando for dekk, og på fornyet ordre kommandere bli, forlate hundene og gå i skjul og være ute av syne for disse i 2 minutter. Tiden starter når førerne er i skjul for hundene. Etter at tiden er ute beordres førerne tilbake på linje i ringen. Førerne får så ordre om å gå tilbake og gjøre helt om og holdt ca. 2 skritt bak hundene. Førerne får deretter ordre om å gå inntil hundene, og på fornyet ordre kommanderes hundene i utgangstilling. Det bør ikke være færre enn 3 hunder i øvelsen.

 

Hovedfokus: unngå at hunden får anledning til å bryte dekken.

 

Generelle treningstips:

 1. Fellesdekk klasse I må være godt lært inn først.
 2. Tren enkeltdekk først, noen hunder blir ”presset bort” av de andre. Derfor må hunden mestre øvelsen når den ligger alene før man introduserer andre hunder.
 3. Bruk helst medhjelper som kan gripe inn hvis hunden vil følge etter deg.
 4. Ikke gå for langt fra hunden når du går i skjul, de første gangene går du bare så vidt ut av syne og går så tilbake.
 5. Vær nøye med korrekt oppstart og avslutning av øvelsen. Gode rutiner gjør hunden trygg.
 6. Hvis du har medhjelper, kan denne kontrollere at hunden ligger helt rolig og eventuelt gripe inn dersom du ønsker det. Medhjelperen bør også legge hunden ned igjen om den setter/reiser seg.
 7. Ikke øk tidsintervallene hvis ikke hunden utfører øvelsen korrekt.
 8. Gradvis økes tiden du er borte. Du må variere avstanden fra hunden til der du ”blir borte”.
 9. Legg inn forstyrrelser relativt tidlig, men ikke overdriv. Ideelt sett skal forstyrrelsene være så godt tilpasset det hunden kan takle at den ikke bryter dekken.
 10. Gå tilbake i avstander og tidsintervaller når du introduserer andre hunder.

 

Øvelse 2: Fri ved foten

Kommando: Ord eller tegn for ”på plass”. Tillatt fra holdt og ved forandring av gangart.

Utførelse: Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. Hunden skal gå på førerens venstre side med hodet eller skulderen på høyde med førerens venstre ben, og villig følge føreren. Øvelsen bør inneholde vanlig og sakte marsj med vendinger og holdt. Det bør også være vendinger under springmarsj. Hunden skal raskt, uten kommando, innta utgangsstilling når føreren gjør holdt.

 

Hovedfokus: klare å sette gode kriterier, meget sammensatt øvelse.

 

Generelle treningstips: Øvelsen er nesten identisk med ”Lineføring” i klasse I.

 

Øvelse 3: Dekk under marsj

Kommando: Ord eller tegn for ”på plass”, ”dekk” og ”utgangsstilling”.

Utførelse: Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. På ordre starter ekvipasjen fri ved foten. Etter ca. 10 meter marsj, og på ordre eller anvist plass, kommanderes hunden til å dekke under marsj, mens føreren fortsetter marsjen. På ordre, etter ca. 10 meter, gjør føreren helt om og holdt. Føreren får deretter ordre om å gå tilbake og gjøre helt om og holdt ca. 2 skritt bak hunden. Føreren får så ordre om å gå inntil hunden, og på ny ordre kommanderes hunden i utgangsstilling.

 

Hovedfokus: at hunden lærer seg å ligge ned raskt og kontant.

 

Generelle treningstips:

 1. Hvilke kriterier skal gjelde for selve liggen?
 2. Hvordan kan den utløses? (Ball, leke, godbit, godbitskål.)
 3. Eventuelt trene med hunden mens man rygger.
 4. Fjerne unødvendige hjelpere, slik at et ord eller tegn alene fungerer.
 5. Etter hvert utføres momentet også når hunden går ved fot.
 6. Lære hunden å ligge rolig.
 7. Lære hunden å bli liggende.
 8. Lære hunden å ligge rolig når man beveger seg fra den.
 9. Fremmarsjen er bare en del av øvelsen fri ved foten.
 10. Tilbakemarsj og oppsitt er det samme som for fellesdekk.

 

 

Øvelse 4: Innkalling fra sitt, med stå

Kommando: Ord eller tegn for ”bli sittende”, ”på plass” og ”stå”.

Utførelse: Øvelsen starter med hunden sittende ved førerens venstre side. På ordre kommanderer føreren hunden til å bli sittende, og på ordre går føreren ca. 20 meter fra hunden og gjør helt om og holdt. Føreren får så ordre om å kalle inn hunden. Før hunden har passert halve strekningen, kommanderes den til å stå på anvist plass. Etter ny ordre kalles hunden inn til utgangsstilling.

 

Hovedfokus: at hunden kommer i høyt tempo og likevel klarer å stoppe raskt.

 

Generelle treningstips:

 1. Innkalling uten å stoppe hunden må trenes aller mest.
 2. Mange anbefaler at man på trening ikke stopper hunden under en vanlig innkalling.
 3. Situasjoner der man kan trene på ”stopp” utenom vanlig innkalling:

-          en medhjelper holder hunden og slipper den uten at du bruker innkallingskommando

-          du kan utnytte muligheten når hunden er på tur tilbake deg etter å ha tatt belønning i godbitskåla (f.eks. etter en vanlig innkalling med belønning i godbitskål)

-          du kan sende hunden rundt noe eller gjennom en agilitytunnel i bue (må læres inn)

 1. Hvilke kriterier skal gjelde for selve stoppen?
 2. Hvordan kan den utløses? (Ball, leke, godbit, godbitskål.)
 3. Ball/leke: kaste gjenstanden når hunden er på tur mot fører, gjenta dette en del ganger, prøv så å late som om du skal kaste – for så, umiddelbart etter, å kaste gjenstanden.
 4. Vær tålmodig, ikke forvent at hunden skal stoppe korrekt etter få repetisjoner.
 5. Hvis hunden stopper av seg selv, bør du ikke kaste gjenstanden.
 6. Prøv etter hvert å avvente litt etter ”liksom-kastet” for å se om den stopper, vær da raskt ute med å kaste gjenstanden. Hvis hunden ikke stopper på ”liksom-kast”, går du tilbake til bare å kaste gjenstanden. Hvis denne metoden ikke utløser stopp-atferden, men i stedet gir en stresset hund som f.eks. hiver seg rundt og leter etter gjenstanden uansett om du kaster den eller ikke, må du revurdere hva du belønner og hvordan du skal gå fram videre.
 7. Godbit kan brukes på omtrent samme måten, men hvis du skal kaste godbit må nok hunden være mye nærmere deg enn om du har leke/godbitskål.
 8. Introdusere kommando eller tegn når ønsket stopp-atferd utløses. Ofte er det lett å overføre bevegelsen du gjør med hånden når du kaster, til et tegn som skal bety ”stopp”. Ulempen er at det tegnet ikke kan brukes i øvelsen ”fremadsending med stå”, for der løper hunden fra deg når den skal få kommandoen. Tenk derfor nøye gjennom hva du vil velge.
 9. Fjerne eventuelle unødvendige hjelpere, slik at et ord eller tegn alene fungerer.
 10. Kan også ta utgangspunkt i kommandoen man bruker på ”stå under marsj”, da stopper man hunden rett foran seg de første gangene og øker avstanden mellom hund og fører gradvis.
 11. Smart å belønne med godbitskål bak hunden, gir ofte fin ”stopp”-effekt.
 12. Som oftest får man en kjappere stopp hvis man går veien om å utløse atferden som foreslått over.
 13. Når man har fått inn kommando/tegn for å stoppe ved å bruke ball/leke, kan man gå over til å belønne med godbitskål. Kan være en fordel hvis hunden blir stresset av gjenstanden.
 14. Viktig å stoppe hunden på ulike avstander fra fører.
 15. Kan trene på siste delen av øvelsen ”innkalling med stå” ved å få hunden til å ”bli stående” og så kalle den inn fra stå.
 16. Husk på å trene masse vanlig innkalling med varierte avstander for å opprettholde tempo.
 17. Noen hunder taper ikke tempo selv om man innfører stopp-momentet. Da er det selvsagt ingenting i veien for å trene hele øvelsen. Men vær oppmerksom hvis hunden begynner å stoppe av seg selv, eller begynner å senke tempo midtveis. Da må treningen varieres mer!

 

 

Øvelse 5: Stå under marsj

Kommando: Ord eller tegn for ”på plass” og ”stå”.

Utførelse: Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. På ordre går ekvipasjen ca. 10 meter fri ved foten til anvist sted hvor føreren kommanderer hunden til å stå under marsj. Føreren fortsetter marsjen ca. 10 meter og gjør på ordre helt om og holdt. På ordre går føreren tilbake og gjør helt om og holdt ca. 2 skritt bak hunden. På ordre går føreren inntil hunden og tar denne med seg til en ca. 3 meters marsj, og på ny ordre gjøres holdt.

 

Hovedfokus: at hunden lærer seg å stoppe raskt og kontant.

 

Generelle treningstips: Øvelsen er helt identisk med ”Stå under marsj” i klasse I.

 

Øvelse 6: Fremadsending med stå

Kommando: Ord eller tegn for ”fremad” og ”stå”.

Utførelse: Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling med fronten inn mot en av sidene i ruta som skal være 3x3 m og være markert med en kjegle i hvert hjørne. Markørene skal være godt synlige. Ruta skal være plassert ca 10 meter fra startpunktet. Ruta bør være plassert ca. 3 – 5 meter fra ringens ytre grense. Det skal være en synlig markering, tape, kritt eller lignende, mellom de 4 kjeglenes ytterkant. På ordre fra dommer, sender fører hunden ut i ruta, og her kommanderes den til å stå. Etter ca. 3 sekunder avsluttes øvelsen. Bedømmingen av øvelsen er avsluttet etter at stå momentet er gjennomført og dommer har gitt utøver ordre om å hente hunden. På ordre fra dommeren går føreren frem og henter hunden i ruten.

 

Hovedfokus: at hunden raskt løper rett ut i ruta og kan stoppe på kommando

 

Generelle treningstips:

 1. En fordel om hunden kan stoppe på avstand fra fører, både når den er på tur bort fra fører og på tur mot fører. Noen foretrekker samme kommando som på ”innkalling med stå”.
 2. Hvis man ikke har en kommando hunden mestrer, kan man lære inn kommando for ”stopp” ved å bruke godbitskål eller gjenstand som legges på bakken. Bruk innlæringstips for ”innkalling med stå”. Lær også hunden å kunne stoppe når den slippesmot godbitskål eller gjenstand, slik at den kan lyde kommandoen når den er på tur bort fra fører. Kan være lurt å ha en medhjelper som passer på at hunden ikke tar belønning når den ikke stopper på kommando.
 3. Den aller største utfordringen i øvelsen, er å lære hunden å løpe ut i ruta.
 4. Det anbefales ikke å legge godbit eller gjenstand bak/på en av kjeglene, da vil hunden oppsøke dem og ikke søke mot midten av ruta.
 5. Target i form av musematte el.l. er en vanlig metode for å få hunden til å gå til ruta. Lær da hunden å tråkke på et target (musematte el.l.) og flytt den gradvis lengre og lengre fra deg. Etter hvert skal du lære hunden å stoppe på targetet. Når hunden skjønner dette, legger man targetet midt i ruta og introduserer kommando for å løpe ut. Løp/gå alltid ut til hunden der den står for å gi hunden forsterkning ute i ruta.
 6. Targetet kan så gjøres mindre og mindre, eller man kan ta flere repetisjoner med target og så prøve å sende ut rett etterpå uten target.
 7. En annen metode er å lære hunden til å løpe rett fra deg ved hjelp av godbitskål eller gjenstand som er plassert på bakken litt bortenfor ruta. Bruk fulle avstander med en gang. Du stopper da hunden når den er midt i ruta og lar den få ta belønningen – eller du stopper den og løper/går fram og belønner. Denne metoden kan by på utfordringer når man skal fjerne skåla eller gjenstanden og få hunden ut til ruta uten at den ser noe der ute.

 

Øvelse 7: Apportering

Kommando: Ord eller tegn for ”bli”, ”apport” og ”avlever”.

Utførelse: Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. På ordre kommanderer føreren hunden til å bli og kaster apporten minst 10 meter. På ny ordre skal føreren kommandere hunden til å apportere. På ny ordre gir føreren hunden kommando om å avlevere apporten. Føreren kan benytte sin egen apport av tre.

 

Hovedfokus: at hunden kan gripe apporten og holde den korrekt til man sier ”slipp”

 

1. Holde fast (kommando ”apport”) og slippe (kommando ”slipp”)

-          hunden sittende foran deg

-          vær vennlig, men bestemt

-          hold forsiktig under haken

-          svært korte sekvenser

-          beroligende ros mens hunden holder apporten

-          la ikke hunden avgjøre når den vil slippe

-          ta selv apporten og si ”slipp”

-          krev fra første stund at hunden behandler apporten korrekt

-          gjerne godbit når du har tatt imot, men ikke vis godbiten før avlevering

-          la deg ikke lure: hvis hunden slipper selv, skal den IKKE ha godbit

-          stort øyeblikk når hunden selv griper apporten på kommando

-          lære hunden å utføre øvelsen sittende på din venstre side

-          gradvis kunne ta apporten opp fra bakken ved siden av deg

 

2. Bære apporten ved fot (må mestre gå fot)

-          trene litt ”gå fot” mens hunden holder apporten

-          hunden skal ikke skal tygge på apporten eller ha uryddig grep

-          pass spesielt på når du stopper: kommando ”sitt” kan lett forveksles med ”slipp”

 

3. Innkomst med apporten

-          kunne holde apporten mens den sitter (må mestre bli sittende)

-          trenes likt vanlig ”bli”: øker gradvis tidsintervallet

-          øker gradvis avstand til hunden

-          trene innkomst med svært kort avstand i starten, gradvis øke avstanden

-          tenk mer på korrekt utførelse enn tempo inn

4. Hente apporten

-                 må kunne ta opp apporten ved siden av fører

-                 kan så legge ut apporten lengre og lengre fra deg

-                 etter hvert kan du forsøke med kast, men vær oppmerksom på at kastet øker leketendeser og kan gi økt eiertrang

-                 ikke bruk ”bli”-kommando når apporten kastes, men hold hunden i halsebandet inntil apportkommando gis idet apporten har landet

-                 dårlige opptak/grep på apportbukk: tren mer med hunden ved siden av deg, forsøk å lære hunden å ta apporten ”på midten”

-                 idet hunden har tatt opp apporten bør du alltid gi en klar og entydig innkallingskommando for å lære hunden at den skal returnere raskt

-                 ikke oppjaget ros på tur inn – kan føre til lek eller senket tempo

-                 avslutt alltid med korrekt innkomst og korrekt avlevering

 

5. Sitte ved start

-                 det siste du trenger å lære hunden er å sitte rolig når du kaster ut apporten

-                 kraftig korrigering ved tjuvstart kan gi en hund som blir usikker på å gå ut på kommando

 

Øvelse 8: Fritt hopp over hinder, med sitt

Kommando: Ord eller tegn for ”hopp”, ”sitt” og ”tilbake hopp”.

Utførelse: Øvelsen starter med ekvipasjen vendt mot hinderet med hunden i utgangsstilling, og på valgfri avstand. På ordre kommanderes hunden til å hoppe over hinderet hvor den så kommanderes til å sitte. På ny ordre kommanderes hunden tilbake over hinderet til utgangsstilling. Hinderet skal være tett, og høyden skal være hundens skulderhøyde, maksimum 70 cm. Føreren kan, innenfor maksimumshøyden 70 cm, forlange hinderet høyere enn hundens skulderhøyde.

 

Hovedfokus: at hunden vil hoppe fra fører og at den setter på hensiktsmessig sted

 

Generelle treningstips:

 1. Hunden bør mestre klasse I hoppet korrekt.
 2. Ikke tren på full høyde i starten.
 3. Lær hunden å hoppe fram ved å legge ball/leke/godbitskål på andre siden av hinderet.
 4. Ikke krev at hunden skal sitte ved fot i starten, hold den i halsebåndet og slipp den. Når du vet at den hopper hver gang du slipper, introduserer du kommando og etter hvert får du hunden til å vente med å starte til du gir kommando.
 5. Pass på at du ikke bruker noe annet enn kommando for å få hunden i gang, mange har lett for å peke med hånden eller bruke andre kroppssignaler. Selve kommandoen skal utløse framhoppet.
 6. Forsterkningen plasseres et stykke forbi hinderet, slik at hunden ikke venner seg til å stoppe rett etter hinderet, det kan bli et problem når ”sitt” skal læres inn. Hvis hunden sitter tett inntil hindret, vil det bli vanskeligere å mestre tilbakehoppet. Den får ikke satset skikkelig og kan komme borti hinderet.
 7. Varier mellom å la hunden se at du legger ut belønningen og at du noen gang har lagt ut belønningen på forhånd, slik at du kan sende hunden over hinderet uten synlig påvirkning.
 8. Når hunden har lært seg å hoppe fram på kommando, legger du inn kommando for ”sitt” når den har kommet vel over på andre siden av hinderet. Gå selv nærmere hinderet og gi kommando for sitt. Sørg for at hunden får belønningen der den sitter på andre siden.
 9. Tilbakehoppet kan hunden fra klasse I.

 

Øvelse 9: Kontroll over hunden på avstand

Kommando: Ord eller tegn for ”dekk” og ”utgangsstilling”. Ord og/eller tegn for ”sitt” og ”dekk” på avstand.

Utførelse: Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. På ordre kommanderer føreren hunden til å dekke, til å bli og går til anvist plass ca. 5 meter fra hunden. Fører blir anvist når forandringer skal skje. Hunden skal forandre stilling 4 ganger, og hver av stillingene holdes i ca. 3 sekunder. Siste stilling skal være dekk. Føreren får deretter ordre om å gå tilbake og gjøre helt om og holdt ca. 2 skritt bak hunden. Føreren får så ordre om å gå inntil hunden. På ny ordre kommanderes hunden i utgangsstilling.

 

Hovedfokus: raske stillingsforandringer og ingen framdrift (eller annen forflytning bak eller til siden).

Generelle treningstips: Øvelsen er en videreutvikling av samme øvelse i klasse 1.