Lovmal for Tana hundeklubb/Deanu beatnatsearvi. 

Årsmøte 2023

Årsmøte blir 5. mars 2024 kl. 18.00

Sted: Bygg og anlegg, Ringveien 59. 

Det vil bli servert pizza på årsmøte, så fint om du gir beskjed om du kommer. Etter årsmøtet vil det bli holdt medlemsmøte. 

 

Saker som skal behandles av styre må være innkommet styret 6.2.2024. Send på e-post tanahundeklubb@gmail.com

Eventuelle kandidater til valg må være valgkomiteen i hende senest 6.2.24 enten til  Camilla Jakola, Vigdis Johnsen eller Carole Carlsson

 

Innkalling til årsmøte med saksliste

Årsmelding 2023

Regnskap, budsjett  og revisjon

Valgkomiteens innstilling

 

 

Årsmøte 2022

Årsmøte 14.3.23 kl. 19.00, ringveien 59. (bygg og anlegg) 

Saker som ønskes behandles av årsmøte må være innkommet styret 14.2. Send på e-post til tanahundeklubb@gmail.com

Eventuelle kandidater til valg må være valgkomiteen i hende senest 14.2 enten til  Camilla Jakola, Vigdis Johnsen eller Carole Carlsson

Referat fra årsmøtet finner du her. 

Årsmelding 2022

 

Årsmøte 2021

Referat fra årsmøte finner du her

Notat fra medlemsmøte finner du her.

Årsmøte 15.3.22 kl. 19.00 på Tana vgs. 

Saker som ønskes behandles av årsmøte må være innkommet styret 15.2.22.

Medlemsmøte der vi drøfter aktivtetsplan for 2022 rett etter årsmøtet. Har du andre saker du vil drøfte på medlemsmøtet, gi beskjed til styret

Innkalling til årsmøte med saksliste

Årsmelding 2021

Resultatregnskap

Regnskap og revisjon

Valgkomiteens innstilling

 


 

Årsmøte på Tana vgs. 9.3.2021 kl. 19.00 Saker som ønskes behandlet av årsmøte må være innkommet styret 9.februar.  

Referat årsmøte 

 Innkalling

Årsmelding

Resultatregnskap

Valgkomiteens innstilling

Velkommen! 

 

STYRET OG ANDRE VERV I 2020:

 

Leder:   Tonje Kristine Halvari 2020 for 2 år

Nestleder: Tove Karlsen Helander 2020 for 2 år

 Kasserer: Marianne Johannessen 2020 for 2 år

 Sekretær: Sissel Marie Saua      (valgt 2019 for 2 år)

 Styremedlem:  Jan Leonhardsen (valgt 2019 for 2 år)

 Vara: 

Gunn Tove Skartland 2020 for 1 år

Linda Hampeløkken 2020 for 1 år

Britt-Mari Andersen 2020 for 1 år

 Valgkomité:

Leder:

Carole Carlsson 2020 for 1 år
Medlem
Inger S. Wiik Pedersen 2020 for 2 år

Camilla Jakola 2019 for 2 år

Varamedlem
Vigdis Johnsen 2020 for 1 år

 Revisor: Tom Bengle Hansen 2020 for 2 år

Vararevisor: Kent-Rune Larsen 2020 for 2 år

 


 

 Referat årsmøte 5.3.2019

 

Tana hundeklubb/Deanu beatnatsearvi

avholder årsmøtet tirsdag 13. mars 2018 kl  1900. Tana rådhus

Styret 2017, uthevet skrift er på valg 2018.

Leder:                       Marianne Johannessen        på valg             (valgt-16 for 2 år)

Nestleder:                  Tonje K Halvari                   på valg            (valgt-16 for 2 år)

Kasserer:                   Britt Mari Andersen                        på valg           (valgt-16 for 2 år)

Sekretær:                    Sissel Marie Saua                  ikke på valg    (valgt-17 for 2 år)

Styremedlem:             Carole Carlsson                      ikke på valg    (valgt -17 for 2 år)

Vara:                          Katrin Smuk                         på valg            (valgt -17 for 1 år)

                                    Britt Elin Hætta Isaksen     på valg            (valgt-17 for 1 år)

                                    Linda Hampeløkken            på valg            (valgt -17 for 1 år)

 

Revisorer:                  Tom Bengle Hansen             på valg            (valgt-16 for 2 år)    

Vara revisor:             Hege Mäntyjärvi                  på valg            (valgt-16 for 2 år)

 

Forslag til nye kandidater må være valgkomiteen i hende innen 6.februar 2018                                                                                

Leder:             Camilla Jakola                        cajakola@gmail.com               valgt -17 for 2 år

 Medlem:        Rita A Pedersen                      apeder@frisurf.no                   valgt -17 for 1 år

 Medlem:        Karl Gustav Myrli                   k-gmyrl@online.no                  valgt -17 for 1 år

Vara:               Susanne Krogh Andersen       dinovovse@gmail.com            valgt-17 for 1 år

 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes til tanahundeklubb@gmail.com  innen 6. februar 2018

Viser til klubbens lovmal :  http://www.tanahundeklubb.no/startsida

Har din hund og du gjort noe flott i løpet av 2017 vil vi gjerne høre fra deg.

Årsmeldinga vår inneholder heder og ære, - så send oss noen ord.

Innkalling med saksliste og årsmøtepapirer blir sendt ut på mail til klubbens medlemmer 3 uker før årsmøtet.

 

Med hilsen styret i Tana hundeklubb/Deanu beatnatsearvi

Marianne                           Tonje                          Sissel                           Britt-Mari                          Carole

 


 

 

 

Tana hundeklubb/Deanu beatnatsearvi avholder årsmøtet er tirsdag 7. februar 2017 kl  1900. Tana rådhus, kantina

Her kan du finne årsmøtepapirene: 

 

Leder Marianne Johannessen valgt 2 år 2016  
Nestleder Tonje K. Halvari valgt 2 år 2016  
Kasserer Britt-Mari Andersen valgt 2 år 2016  
Sekretær Sissel Marie Saua valgt 2 år 2015 på valg
Styremedlem Camilla Jakola valgt 2 år 2015 på  valg
1.vara Carole Carlson   på  valg
2.vara Line Løkken   på  valg
3.vara Torill Arntsen   på  valg
       
Valgkomité Britt Elin Hætta Isaksen   på valg
  Inger Anne Kristoffersen    
  Karl Gustav Myrli   på valg
vara Susanne Krogh Andersen   på valg
       
Revisor Tom Bengle Hansen    
vara revisor Hege Mäntyjärvi    

 

Forslag til nye kandidater må være valgkomiteen i hende innen 3.januar 2017                                                                                

Leder:              Britt Elin Hætta Isaksen,          beh@isaksen.tk                                

Medlem:         Inger Anne Kristoffersen,        ingeranne.kristoffersen@gmail.com           

Medlem:         Karl Gustav Myrli,                     kalle@byggmakkertana.no   

Vara:               Susanne Krogh Andersen,       dinovovse@gmail.com

 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes til tanahundeklubb@gmail.com  innen 3. januar 2017

Viser til klubbens lovmal :  http://www.tanahundeklubb.no/startsida

Innkalling med saksliste og årsmøtepapirer blir sendt ut på mail til klubbens medlemmer innen 17.01.17

 

Med hilsen styret i Tana hundeklubb/Deanu beatnatsearvi

 


 

Årsmøtedato er tirsdag 15. mars 2016 kl. 19.00
Sted: Tana rådhus i kommunestyresalen

Innkalling med saksliste

Vedlegg til sak 10 e

Vedlegg til sak 10 a, b, c, d

Vedleggtil sak 7 og 10 f. 

Årsmelding

Forslag til aktivitetsplan

 

 

Innkomne saker skal være i styrets hende senest 9. februar 2016. Saker kan sendes til Tonje Halvari mob. 91690996  eller Marianne Johannessen mob.   I tillegg ønsker styret forslag til 3 kandidater til valgkomiteen.  

Forslag til valgkomiteen må fremmes innen 9. februar 2016. 

Innkalling med med årsmøtepapirer blir sendt ut på mail til klubbens medlemmer 3 uker før årsmøtet. 

 

Valgkomiteen består av: 
Janne Ophuus 
Belinda Bithi, 
Karl Gustav Myrli, 
Susanne Krogh

       

Mvh Styret

Logo (1)

 

 

 

Referat fra styremøte