Ormekur

Når du henter valpen hos oppdretter, skal den være behandlet mot innvollsorm. Hvor hyppig den er behandlet, er litt avhengig av hvilket middel som er brukt. Voksne hunder trenger vanligvis ikke rutinemessig parasittbehandling, da det kan være fare for utvikling av resistens. Det er anbefalt at hundens avføring undersøkes hos dyrlegen ved mistanke om innvollsorm, og at behandling skjer på bakgrunn av hvilke funn som blir gjort. Dyrlegen må også skrive resept på ormekur dersom hunden skal behandles (ormekur er ikke lenger reseptfritt) – se Reise til utlandet.

Vaksinering

Det er anbefalt at valpen får sin første vaksine mot parvovirus når den er syv-ni uker gammel, dersom det er grunn til å anta at den blir utsatt for stort smittepress før den er tre mnd. Dette viruset finnes i ulike miljøer i Norge, og gir alvorlig sykdom som kan være livstruende for unge valper. Valper som luftes på steder der det ferdes mange andre hunder, bor sammen med hunder som er mye ute blant andre hunder etc, bør derfor få denne tidlige parvovaksinen. Hvis valpen ikke er vaksinert hos oppdretter, bør du ta den med til dyrlegen for vaksinasjon noen dager etter at du har fått den hjem.

Når valpen er tre måneder gammel, skal den ha neste vaksine. Den vil da bli vaksinert både mot parvovirus, valpesyke og smittsom leverbetennelse, eventuelt også mot kennelhoste. Neste vaksine skal den ha når den er tolv-femten måneder (maksimum tolv måneder etter forrige vaksine) og senere minst hvert tredje år resten av livet. Hvis du ønsker at valpen skal være vaksinert mot kennelhoste, må den vaksineres en gang i året.

For reise til utlandet, kreves det at hunden er vaksinert mot rabies. 

Reise til utlandet

Hvis hunden skal være med på reise til EU/EFTA-land, stilles det en del krav, blant annet at hunden skal vaksineres mot rabies. Det er viktig at dette forberedes i god tid, ca år i forveien første gang hunden skal være med på reise. Hunden må også ha et eget pass, og den skal være ID-merket. Det er også krav om behandling mot dverbendelorm (echinococcus). I 2011 ble det påvist dvergbendelorm i Sverige, derfor krever Mattilsynet at hunder også må behandles mot denne før innførsel fra Sverige. Ta kontakt med dyrlegen din for mer informasjon.

Vær også oppmerksom på at det fremdeles er krav om karantene fra enkelte land for å få hunden tilbake til Norge. De til enhver tid gjeldende regler for krav til ormekur og karantene finner du på www.mattilsynet.no

I tillegg til de kravene som gjelder for å få hunden inn i Norge, bør du undersøke hvilke krav som gjelder for de landene du skal reise til.

ID-merking

I 2010 innføres krav om at alle valpene skal være ID-merket senest ved tidspunktet for endelig registrering. Når hunden er ID-merket, vil dette bli registrert i Norsk Kennel Klub og Dyreidentitet AS. ID-merking er også viktig hvis hunden kommer bort. Chipen avleses av veterinær eller andre med chipavleser og kan på en enkel måte spores tilbake til eieren.


Hund på reise

Det er viktig med gode forberedelser for å forebygge sykdommer hos hunden forut for reisen. Mattilsynet stiller visse krav for at hunden din kan få komme tilbake til Norge etter et utenlandsopphold, skriver Veterinærinstituttet på sine nettsider.

Rabies og revens dvergbendelmark

Innførselsreglene skal hindre at hunden tar med seg rabiesvirus og revens lille bendelmark tilbake til hjemlandet. Disse smittestoffene finnes ikke i Norge, og det er veldig viktig for både dyr og mennesker at Norge opprettholder denne gunstige situasjonen.

Husk at alle hunder som kommer tilbake etter reise i utlandet (EU/EØS) skal være:

  • Identitetsmerket og ha et gyldig hundepass
  • Vaksinert mot rabies (punkt 1 og 2 gjelder ikke reise mellom Norge og Sverige)
  • Behandlet to ganger mot revens dvergbendelmark(se Mattilsynets hjemmeside om tidspunkter for behandling)
  • Både vaksinering og parasittbehandling skal være attestert i hundepasset av en veterinær.

Forebygg andre sykdommer

I landene sør og øst i Europa forekommer en rekke smittsomme sykdommer som vi ikke har i Norge. Det er mulig å redusere risikoen for at hunden din skal bli smittet med noen enkle forebyggende tiltak.

Før reisen:

Rådfør deg med veterinæren om det er behov for (re)vaksinasjon mot valpesyke, smittsom leverbetennelse og parvovirusinfeksjon. Dersom reisen går til landene i Sør- og Øst-Europa, anbefales også vaksinasjon mot leptospirose.

Under reisen:

  • Ha kontroll på hunden og hold den i bånd
  • Begrens kontakten med fremmede hunder
  • Unngå mulig smittefarlig materiale (avfall, urin og avføring, matrester)
  • Bruk egnete medisiner mot flått og mygg som kan overføre farlige smittestoffer
  • Ta rask kontakt med veterinær dersom hunden din blir bitt av lokal hund eller rev
  • Søk hjelp hos veterinær dersom hunden blir syk

Etter reisen:

Kontakt veterinær dersom hunden din viser symptomer på sykdom. Merk at flere sykdommer kan utvikle seg langsomt og ha kronisk karakter.

Vær nøye med å samle opp avføring fra hunden i en tett beholder/pose.

Les mer på mattilsynets hjemmesider

Kilde: Norsk kennel klubb