Om Tana hundeklubb

Om Tana Hundeklubb

Stiftet i 2008

Org. nr. 998 860 407  (grasrotandelen)

Kontonr. 4930 13 75726

Vipps 118965

E-post: tanahundeklubb@gmail.com

 Grasrot Plakat Liggende


 

Styret 2020
Leder Tonje Halvari valgt 2020, 2 år 
Nestleder Tove Karlsen Helander valgt 2020, 2 år 
Kasserer Marianne Johannessen valgt 2020, 2 år 
Sekretær Sisse Maria Saua valgt 2019, 2 år 
Styremedlem Jan Leonardsen valgt 2019, 2 år 
1.vara Gunn-Tove Skartland valgt 2020, 1 år 
2.vara Linda Hampeløkken valgt 2020, 1 år
3.vara Britt-Mari Andersen valgt 2020, 1 år
     

Valgkomite

Leder
Carole Carlsson 2020 for 1 år, enstemmig valgt
Medlem
Inger S. Wiik Pedersen 2020 for 2 år, enstemmig valgt
Varamedlem
Vigdis Johnsen 2020 for 1 år, enstemmig valgt


Revisor
Tom Hansen 2020 for 2 år, enstemmig valgt
Vararevisor
Kent-Rune Larsen 2020 for 2 år, enstemmig valgt