Trening i ridehallen

Styret i Tana kjøre- og rideklubb (TKRK) hadde møte 30.11.2015. Der ble vår forespørsel fra Tana Hundeklubb behandlet.

Forespørsel: "Vi vil med dette høre med rideklubben om det er mulig at medlemmer av Tana Hundeklubb kan kjøpe årskort/halvårskort for halv pris mot at all trening med hund har vikeplikt for hester?"

Styret i TKRK er positiv til at ridehallen brukes også til trening av hund. TKRK opererer kun med årskort, ikke halvårskort. Styret fattet vedtak om at Tana Hundeklubb gis mulighet til å kjøpe årskort til halv pris mot at all trening med hund har vikeplikt for hester.


Prisen for årskort er i 2015 kr 2000,-, halv pris blir da kr 1000,-. Årskort er gyldig fra den dagen det betales.Betaling skjer til TKRK sin bankkonto 4944.08.00326 og merkes med Årskort hund.
For evt helgekurs hvor hallen reserveres er prisen som før kr 1000 pr dag.

De som har årskort kan disponere nøkkel til ridehallen. Pr i dag har rideklubben noen få ledige nøkler. Det er fint hvis hundeklubben kan anslå hvor mange medlemmer som kan forventes å løse årskort og dermed skal ha nøkkel.

 Forøvrig legges andre planlagte aktiviteter på TKRK sin blogg  under Nyheter samt i kommentarfeltet under fanen Ridehallen

Ta gjerne kontakt ved spørsmål.


Mette Lillebostad
kasserer Tana kjøre- og rideklubb

eller 

Tonje K. Halvari
leder Tana hundeklubb